Windows Verkenner

Terug naar navigeren op de pc.

Windows Verkenner is een programma dat op de meeste computers is voorgeprogrammeerd. Via dit programma krijgen we een heel overzichtelijk beeld op de structuur van gegevens op onze computer.

Verken Verkenner

We vinden Verkenner via het menu START => Alle Programma’s => Bureauaccesoires
We verduidelijken dit aan de hand van onderstaande afbeelding.

2dkzk36.jpg

Een andere manier om verkenner te openen is via de sneltoetsen.
Sneltoetsen zijn vooraf ingestelde combinaties van toetsen die dan een bepaalde functie krijgen.
De sneltoetsencombinatie voor windows verkenner is Windowsknop + E zoals hieronder aangegeven.

10rir2p.jpg

Wanneer we Verkenner openen krijgen we de volgende weergave. Hierop kunnen we op terug de structuur van vensters en balken herkennen. We herkennen de menubalk, de balk met standaardknoppen, de adres– en de statusbalk.

Verkenner werkt, net als de meeste programma’s in een venster. Binnen dit venster zelf is opnieuw een verdeling zichtbaar. Aan de linkerzijde is de mappenstructuur van de computer zichtbaar.

2z83pdx.png

De verschillende onderdelen op een rij.

 1. Menubalk
 2. Standaardknoppen
 3. Adresbalk
 4. Statusbalk
 5. Mappenstructuur
 6. Geselecteerde map
 7. Inhoudsweergave van de selectie.
 8. Schuifbalk

Al die mappen en vensters… hoe werkt dat nu eigenlijk?!

Eigenlijk kunnen we een computer vergelijken met een ladekast vol mappen. Elke map bevat informatie over een bepaald iets.

Zo is er bijvoorbeeld een map met alles wat met tekeningen te maken heeft (Mijn Afbeeldingen), een map met alle persoonlijke documenten (Mijn documenten), maar ook een map met alles wat we niet meer nodig hebben (Prullenbak).

Onze ladekast zelf vinden we ook terug via Verkenner. Deze heet Deze Computer.

Navigeren doorheen onze computer is dus ongeveer hetzelfde als door de verschillende laden in onze kast bladeren en de verschillende mappen in die laden bekijken.

Navigeren in de mappenstructuur

De mappenstructuur van de computer wordt in Verkenner duidelijk weergegeven in het linkse gedeelte van het venster.
Dit zien we op onderstaande afbeelding.

 1. Wanneer we op het + of - teken klikken, tonen of verbergen we de onderliggende mappen.
 2. Als we een bepaalde map aanklikken wordt deze blauw gemarkeerd. De bestanden in de map worden dan in het rechterdeel van het Verkennervenster weergegeven.
5uilqo.png

Meer dan bladeren alleen

We kunnen natuurlijk meer doen met Verkenner dan kijken naar de structuur van onze computer. Via verkenner kunnen we deze structuur ook gaan beheren. We kunnen mappen maken en verwijderen, verplaatsen en een andere naam geven,..

Ook kunnen we verschillende bestanden aanmaken, kopiëren,
wijzigen, verplaatsen,…

In de volgende pagina’s komen deze verschillende handelingen aan bod.

Belangrijk om weten is dat deze handeling altijd hetzelfde is, of we nu 1 of meer bestanden of mappen willen bewerken, en ongeacht het soort bestand (mappen, audio-bestand, filmpje,n…)

Bestanden aanmaken en verwijderen

Via verkenner werken we voor het aanmaken en verwijderen van bestanden met de rechtermuisknop.

 1. We klikken éénmaal rechts.
 2. We selecteren ‘Nieuw’ door hierop de klikken met de linkermuisknop.
 3. We selecteren het gewenste soort bestand, wederom via de linkermuisknop.
 4. We geven het bestand een naam naar keuze.
2mr9q9j.png2hdbfb5.png

Bestanden kopiëren/knippen en plakken

Naast bestanden aanmaken en verwijderen kunnen we nog een andere handige functie uitvoeren via Verkenner, namelijk het kopiëren van bestanden. Dit kan aan de hand van onderstaande stappen. Hierbij werken we met het voorbeeld van Bestand1 dat we in een andere map moeten bewaren.

f57diw.png11ke05d.png2nh2m2f.png

Alternatief kunnen we ook het bestand ‘Knippen’. Hierbij wordt het bestand dan niet gekopieerd van de ene locatie naar de andere, maar verplaatst.

Alternatief kunnen we ook het bestand ‘Knippen’. Hierbij wordt het bestand dan niet gekopieerd van de ene locatie naar de andere, maar verplaatst. 124vd4n.png

Verder naar opslagmedia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License