Initio

De computer is vandaag overal. Op het werk, op school, in de bibliotheek en stadhuis,… Overal waar we gaan, komen we met ICT in contact om informatie te verkrijgen, werk te zoeken, ons even te ontspannen…

Dit is echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

Op vandaag zijn er nog steeds heel wat mensen die thuis niet over een computer (kunnen) beschikken. Ook zijn er heel wat mensen die dit wel hebben, maar niet goed weten hoe die computer werkt, en wat er mee gedaan kan worden. Dit zorgt voor heel wat moeilijkheden op verschillende vlakken, zoals het zoeken naar een gepaste woning, opvang voor kinderen, een nieuwe job,…

Dit verschijnsel wordt vaak de Digitale Kloof genoemd.

Bij Initio, in het Opvoedingshuis in Oostende proberen we hier een antwoord op te bieden.

Wij beschikken over een modern ingericht lokaal waarin 12 pc's met een internetverbinding beschikbaar zijn. Hiermee kunnen we mensen toegang tot de digitale wereld verschaffen.
Op elke pc zijn een selectie hedendaagse en handige programma's geïnstalleerd zoals Office 2010, Mozilla Firefox, Stamina TypeTrainer en MyBee, een kindvriendelijke browser.
Verder beschikken we over een Smartboard. Dit is een interactief whiteboard dat voor vormingen en workshop gebruikt kan worden.

1initio.jpg

Naast het toegankelijk maken van computer en internet kan men bij Initio ook terecht voor vorming rond werken met computer en andere ICT-toepassingen. Dit kan gaan van een wat tips of advies, tot een individuele cursus op maat. Er is altijd een medewerker aanwezig om samen met de bezoekers een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem of onduidelijkheid.

Bij deze vormingen werken we steeds vanuit een empowerende houding. Dit wil zeggen dat we afstappen van de klassieke onderwijssituatie waarbij één persoon (de leraar) de informatie meedeelt, en de andere(n) (de leerlingen) met de info aan de slag gaan.

Bij Initio gaan we in overleg met de bezoeker de vraag gaan verduidelijken. "Leren werken met de computer" kan dan op deze manier omgezet worden in "Een brief typen in Word en via mail versturen". We stellen samen doelen op en gaan zoeken hoe de bezoeker vanuit zijn eigen vaardigheden tot een antwoord van zijn vraag kan komen.
Dit kan gaan van het overlopen van een initiatiecursus computer tot het werken met een website die gratis oefeningen voor Word aanbied.

Bij elke vorming werken we op het tempo van de bezoeker, en proberen we oplossingen te zoeken die voor deze persoon duidelijk en concreet zijn. Waar de ene persoon een blaadje opstelt met de verschillende stappen voor het opslaan van een document, kan een andere bezoeker dit onthouden als 'klikken op de bol, dan op't disketje'.

Naast dit op ICT-toegespitste aanbod werken we met Initio nauw samen met de andere projecten binnen het Opvoedingshuis en proberen we een gezamelijk ondersteuningsaanbod te brengen vanuit de verschillende invalshoeken van de projecten De Katrol, Het Verschil, Kinfo en Initio.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License